Elektrificeren

We zijn in STAP 2 van het plan aangekomen nadat we in stap 1 keken naar besparen, isoleren en ventileren. De woning verliest nu serieus minder warmte dan toen je aan het project begon. We kunnen gaan nadenken over elektrisch verwarmen. De temperatuur van de CV kan nu al fors lager van 70 graden naar 50 graden. Hierdoor gaat het gasverbruik flink naar beneden. De volgende stap is het huis klaar maken voor echte lage temperatuurverwarming.

Warmte afgifte op orde brengen
Warmtepompen doen het het best als ze zoveel mogelijk op lage temperatuur mogen werken. De wetten van de natuurkunde schrijven dat voor. Daarom moet de verwarming de warmte die nog nodig is afgeven op zo laag mogelijke temperatuur. Denk daarbij eerder aan 30 graden dan aan 40 graden.

Vloerverwarming
De vloer verwarmen heeft een hoop voordelen t.o.v. verwarmen met radiatoren: het afgifteoppervlak is vaak heel groot, je lost direct een koudeprobleem op (koude voeten), de afgifte temperatuur is van nature laag (een vloer van meer dan 30 graden voelt niet lekker aan). Dat past allemaal prima bij een warmtepomp.

Convectoren ipv radiatoren
In plaats van afgifte via vloerverwarming kan je ook kiezen voor verwarmen met convectoren. In tegenstelling tot plaatradiatoren die verwarmen door afgifte van stralingswarmte (en een beetje convectiewarmte) werken convectoren juist via afgifte van hun warmte aan de lucht. Via een heel groot afgifteoppervlak (aluminium lamellen) wordt lucht opgewarmd die de kamer in trekt. De afgifte van deze systemen kan nog fors vergroot worden door met ventilatoren geforceerd lucht over de lamellen te blazen. De term die hier vaak voor gebruikt wordt is de booster. De rekbaarheid van deze techniek houdt op waar de volumestroom opgewarmde lucht zo groot wordt dat je het gaat voelen.

Wandverwarming
Net als vloerverwarming is wandverwarming een heel comfortabel afgiftesysteem. Zeker als bijverwarming erg aan te raden.

Plafondverwarming
Wat veel mensen niet weten is dat ook het plafond gebruikt kan worden als verwarmingsbron. Voordeel van het plafond is dat de temperatuur iets hoger kan dan bij vloerverwarming waardoor de afgegeven hoeveelheid warmte ook groot kan zijn.

EEN WINTER IN HET COMFORTABELE GEÏSOLEERDE HUIS WONEN
Als het huis kierdicht is, de isolatie op orde en het afgiftesysteem is voorbereid op de warmtepomp dan moet je eigenlijk eens een winter in het huis doorbrengen zoals het nu is. Je gaat dan ervaren hoe het huis zich gedraagt als je het niet met een 40 kilowatt warmtekanon verwarmd, maar met een 4 of 5 kilowatt verwarmingsapparaat.

Keuze type warmtepomp
Lucht-Lucht
Lucht Water
Water Water
Buitenbeentjes

Berekenen capaciteit warmtepomp
[rekenmodel]

Berekenen buffervaten

Close-in boiler

Kiezen installateur